15 czerwca 2022, 13:30-14:30

Zapisy zamknięte.

Akademia PLGBC to cykl kreatywnych lekcji ekologicznych skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC dla dzieci i młodzieży. 

Lekcje ekologiczne oparte są na interakcji z grupą. Bazując na prezentacji obrazującej dany obszar zrównoważonego budownictwa, staramy się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania przez weryfikację dotychczasowej wiedzy. Podczas lekcji wykorzystujemy filmy, diagramy, gry grupowe i wszelkie interaktywne narzędzia, które pomogą zaangażować uczniów. 

Na warsztatach przedstawione zostaną aspekty zrównoważonego domu/mieszkania. To projektowanie, budowa i użytkowanie w sposób przyjazny środowisku, z korzyścią dla zdrowia i komfortu mieszkańców. To także szereg codziennych aktywności, które może podjąć każdy z nas. Oszczędność zasobów (wody i energii), dbałość o bioróżnorodność w otoczeniu, segregacja odpadów, modernizacja naszych domów/mieszkań pod kątem niwelowania negatywnego wpływu budynku na środowisko, to działania, które muszą zostać podjęte, abyśmy jako społeczność byli w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości.

Zachęcamy do świadomych wyborów i zrównoważonych zmian. Każdy z nas jako obywatel jest także częścią społeczności i może odegrać kluczową rolę w tworzeniu zdrowych, przyjaznych i zrównoważonych przestrzeni w budynku i jego otoczeniu. Wszystko zaczyna się w domu. Warto wybierać i działać świadomie dla zdrowia, komfortu oraz lepszego życia.

Zapraszamy:

Grupy szkolne młodzieży w wieku 11-14 lat.

Prowadzące:

Maria Jasiewicz

W Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC od początku 2021 roku rozwija skuteczną komunikację poprzez media społecznościowe i email marketing jako Sustainability Specialist. Poprowadziła kampanię edukacyjną Tydzień w EKOdomu w ramach projektu „Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy”. Uczestniczy w projektach oraz wspiera aktywności podejmowane przez organizację. Jest absolwentką studiów Gospodarowanie nieruchomościami na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna na wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe Rzeczoznawca majątkowy z wyróżnieniem. W wolnym czasie podróżuje, maluje i pogłębia swoją wiedzą z zakresu zrównoważonego rozwoju. Stara się żyć w zgodzie z ideą less waste. 

Monika Kmera

Od 2018 r. jako Marketing Manager w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, realizuje zadania PR i promocji PLGBC. Współpracuje z mediami i innymi organizacjami branżowymi. Organizuje wydarzenia stowarzyszenia, w tym PLGBC Green Building Symposium.  Koordynator projektu „Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy”, wyróżnionego w Konkursie dla Zaangażowanych NGO i startupów (Small Step Matters, 2021). Finalistka konkursu MP Power Awards 2019 w kategorii Stowarzyszenie.  Współprowadzi warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu PLGBC Green Building Akademia. Prowadziła także spotkania i prelekcje dla młodzieży oraz studentów nt. CSR. Organizator cyklu inspiracyjnych spotkań dla uczniów szkoły podstawowej (2019-2020). Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prywatnie – wolontariusz osoby niepełnosprawnej. Aktywna kobieta i mama, właścicielka adoptowanego kota i psa. Niezmiennie ciekawa nowych przestrzeni miasta.

Magdalena Wojtas

W PLGBC odpowiada za rozwój inicjatyw w tym m.in. programy edukacyjne, grupy robocze oraz cykle webinariów jako Sustainable Development Manager. Aktywizuje zrzeszone organizacje do działań propagujących zrównoważone podejście do budownictwa. Współpracuje z gronem ponad 200 firm i instytucji.  Magda ukończyła z wyróżnieniem anglojęzyczne studia political science w ramach grantu na Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi oraz architektury na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Obecnie poszerza swoją wiedzą dzięki programowi MBA & Master in Business and Corporate Communication na Escuela de Negocios Europea de Barcelona we współpracy z Universidad Isabel I w Hiszpanii. Uczestniczka licznych wyjazdów studyjnych. Jej publikacje ukazywały się w licznych zeszytach naukowych i monografiach. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji, współtwórczyni raportów i artykułów związanych ze zrównoważonym budownictwem, moderatorka spotkań i webinarów.  Od 2019 roku członkini zarządu stowarzyszenia OSOM w Gliwicach.